ორგანიზაციის შესახებ

კულტურულ-საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული ცენტრი „ჰაიარტუნ“ არის სომეხთა სამოციქულო მართლმადიდებელი წმიდა ეკლესიის საქართველოს ეპარქიასთან არსებული საერო სათემო ორგანიზაცია, რომელიც მიუხედავად მათი ეთნიკური წარმომავლობისა თუ რელიგირული კუთვნილებისა, ემსახურება საქართველოს სომხურ სათვისტომოსა და საქართველოში სომხური კულტურითა და თვითმყოფადობით დაინტერესებულ პირებს.
ორგანიზაცია 2010 წლის 30 აპრილს დარეგისტრირდა. მისი ძირითადი მიზნებია კულტურული, საგანმანათლებლო და საქველმოქმედო საქმიანობის განხორციელება, საქართველოში სომხური კულტურის განვითარება, ქართულ-სომხური ურთიერთობების განვითარების ხელშეწყობა და საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის წახალისება.

Hayartun

Banner Ardzagank Georgian